Privacyverklaring Kleur & Zijde

Privacyverklaring Kleur & Zijde

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

De ToermalyN – Kleur & Zijde verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Hoe gaat De ToermalyN – Kleur & Zijde om met bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

De ToermalyN – Kleur & Zijde verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom heeft De ToermalyN – Kleur & Zijde gegevens nodig?

De ToermalyN – Kleur & Zijde verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het afhandelen van jouw betaling.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Het verwerken van persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De ToermalyN – Kleur & Zijde zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel (account) zal bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wilt maken. Gegevens die ik nodig heb om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het voeren van een administratie, bewaar ik zo lang als de wet voorschrijft.

Delen we je gegevens met anderen?

De ToermalyN – Kleur & Zijde deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De ToermalyN – Kleur & Zijde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Samenwerkingspartners

Ik werk met de volgende samenwerkingspartners. Met ieder van hen hebben we een verwerkersovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat ook zij veilig & integer omgaan met jouw gegevens:

I-zettle (praktijk/markten).

Dit is mijn betalingssysteem in de praktijk en op markten, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maakt dat je in de praktijk en op markten een PIN-betaling kunt doen. I-zettle slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Ik verzamel geen data via de iZettle app om de prestaties van mijn bedrijf te meten.

Molly (webshop)

Dit is ons betalingssysteem voor de webshop, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maakt dat je op onze website kunt betalen met iDeal, bancontant, overboeken, Sofort, KBC/CBC, MrCash . Molly slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

MYPARCEL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met my parcel delen. My parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My parcel onderaannemers inschakelt, stelen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Winco

Winco is mijn boekhouder. Wij maken gebruik van de diensten van Winco voor het uitvoeren van de boekhouding. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Winco delen. Winco gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

KNAB

KNAB is mijn bank . Wij maken gebruik van de diensten van KNAB voor het uitvoeren van de bankzaken. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met KNAB delen. Winco gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

WordPress

Dit is het softwaresysteem waarop het praktijkgedeelte van onze website draait. WordPress slaat voor dit doel je gegevens op. WordPress heeft toegang tot je gegevens om mij technische ondersteuning te bieden, maar zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Al deze samenwerkingspartners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van SSL-encryptie en beveiligde dataopslag. Ook houden zij rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Google Analytics

Ik maak gebruik van cookies voor Google Analytics om de werking van mijn site te kunnen analyseren en verbeteren.

Customer Reviews LTD 

Ik maak gebruik van de diensten van Customer Reviews LTD. Via hen zal je een verzoek ontvangen om een review op mijn site achter te laten.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk Zonnestraaltjes verwerkt geen andere dan hierboven benoemde persoonsgegevens van jou:
Ik leg geen dossier aan, ik deel niets met derden over jouw verhaal. Wat opgeschreven wordt zijn soms korte aantekeningen, die je in kunt zien, en maximaal 6 maanden bewaard blijven. Verder wordt er niets opgeschreven. De coaching is een momentopname, iedere sessie een nieuw startpunt. Jij vertelt waar we aan gaan werken.

Mocht je voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen, dan is je BSN nummer op de factuur niet meer nodig. BSN gegevens bewaar ik vanwege hun hoge mate van privacy gevoeligheid niet.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar arienne@praktijk-zonnestraaltjes.nl.  De ToermalyN–Kleur & Zijde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

De ToermalyN–Kleur & Zijde neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arienne@praktijk-zonnestraaltjes.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met De ToermalyN–Kleur & Zijde, kan je me als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Lekdijk 218

Postcode en plaats: 2921AH Krimpen aan den IJssel

Inschrijvingsnummer KvK: 24450947

Telefoonnummer: 06-19402532

E-mailadres: arienne@kleurenzijde.nl