Herroepingsrecht Kleur & Zijde

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kun je het product uit de verpakking halen en de verpakking heel laten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit hebt gekregen.  Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.
Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen via arienne@kleurenzijde.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
* producten die je via deze webwinkel op maat en kleur laat maken volgens de door jou ingevulde specificatie.

* geknipte stof aan de meter

*voor jou afgevulde potjes verfstof

De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.